TruyenHHH.com

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Lãng mạn

95679

Đang cập nhật

14-01-2020

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

7325 lượt thích / 95679 lượt đọc
Tác giả: An Mị Thanh Thể loại: mau xuyên, công lược , cường cường, chủ công Tóm tắt: Chu Văn không hiểu vì lý do gì, bản thân đang sinh hoạt bình thường, thực bình thường của người làm văn phòng, chẳng mai bạc bệnh qua đời, khi chết rồi vẫn chẳng yên thân, bị hệ thống trói định , nhiệm vụ tất yếu làm nam phụ hạnh phúc, phụ là chia rẽ nhân vật chính. 500 năm chớp mắt trôi qua, Chu Văn vẫn và đang chật vật công lược các nhân vật phụ, dùng tình yêu của mình ngăn sự hắc hoá trong họ ngưng lớn mạnh.

Danh sách chương (Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.