TruyenHHH.com

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt Qua

Phi tiểu thuyết

10582

Đang cập nhật

19-06-2024

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt Qua

1014 lượt thích / 10582 lượt đọc
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuyện này cũng là để giải toả về tâm lí cùng vs sinh lí thôi. Đến khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Oner cậu có thai r sao ?.
Tags: guon