TruyenHHH.com

[EDITING] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý

Kinh dị

1743

Đang cập nhật

17-06-2024

[EDITING] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý

92 lượt thích / 1743 lượt đọc
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Tình trạng: Hoàn 166 chương (gốc), Edit: đang lấp hố. Nhân vật chính: Tần Cứu x Du Hoặc Văn án: Kỳ thi trên toàn cầu mang tính nguy hiểm cao như thi đại học, nên gọi tắt là thi đại học toàn cầu. Vượt qua bài thi, giữ được mạng sống. Quy chế thi được đặt ra là cứ 1 tháng sẽ cải cách, được lựa chọn ngẫu nhiên. Tổng kết lại: Show ân ái của hai đại boss.