TruyenHHH.com

EABO [Drarry/DraHar] - Say Mê

Ngẫu nhiên

8310

Đang cập nhật

07-03-2024

EABO [Drarry/DraHar] - Say Mê

606 lượt thích / 8310 lượt đọc
Cre ảnh: @Pcal洵(看置顶再私信). EABO. Tất cả nhân vật đều dựa trên tác phẩm Harry Potter của J.K. Rowling nhưng sự việc sẽ xoay quanh 2 nhân vật chính: Draco Malfoy (top - công) và Harry Potter (bot - thụ). Lâu lâu sẽ viết theo kiểu nhật kí. Hầu hết là góc nhìn thứ ba và viết theo góc nhìn thứ nhất đến từ Draco và Harryyyy. Enigma (Draco Malfoy) - Alpha (Harry Potter).