TruyenHHH.com

[Đn Bnha] Cương thi lật mồ sống dậy

Siêu nhiên

14816

Đang cập nhật

15-07-2022

[Đn Bnha] Cương thi lật mồ sống dậy

2260 lượt thích / 14816 lượt đọc
Năng lực cương thi là một loại năng lực khi chết đi thì nó mới xuất hiện. Cho phép người dùng lật mồ sống dậy và bất tử trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhưng chẳng ai biết thời gian là bao lâu.