TruyenHHH.com

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ

Lãng mạn

237610

Đang cập nhật

07-06-2024

[Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ

19854 lượt thích / 237610 lượt đọc
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO, học đường, góc nhìn của thụ, ngọt, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Nguồn raw: Tấn Giang Lấy raw: Lune (wattpad lith128) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 103 chương+ 19 chương ngoại truyện Tình trạng bản edit: Đang lết Công: Alpha ấu trĩ - lúc nào cũng muốn hôn vợ × Thụ: Omega lãnh cảm bị hôn nhiều bay luôn chứng lãnh cảm - hotboy trường B biến thành O. Phong Dã x Lạc Uẩn

5 chương mới nhất truyện [Đam mĩ/Edit] Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ