TruyenHHH.com

Cổ thi Trung Hoa

Thơ ca

1764

Đang cập nhật

27-08-2023

Cổ thi Trung Hoa

29 lượt thích / 1764 lượt đọc
Nói đến những tác phẩm cổ thi Trung Quốc, người ta thường chỉ nói đến thơ Đường. Đành rằng trước đó ai đã có những phong dao luyến ái trong Kinh Thi. Những tác phẩm trữ tình của Khuất Nguyên, Tống Ngọc, những bài ca của họ Tào thời Kiến An và những bài thơ điền viên của Đào Uyên Minh đời Tấn nhưng chỉ là những ngôi sao sáng rời rạc lẻ tẻ, sánh sao được với cả bầu trời đầy tinh tú, có chị Hằng, có sông Ngân có sao bắc đẩu, có thơ Đường. Quả thật là thời đại hoàng kim của thi ca Trung Quốc.

Danh sách chương Cổ thi Trung Hoa