TruyenHHH.com

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở đi

Tâm linh

24640

Hoàn thành

07-10-2023

Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở đi

1705 lượt thích / 24640 lượt đọc
vì đang đọc thì bị drop, thành ra quyết định làm luôn cho dân tình cùng đọc. Ta edit từ chương 63, các chương trước các nàng tìm sẽ thấy, hihi... Lần đầu làm, các nàng nương tay đừng ném mạnh mẽ quá a ^^ chương 1- 48: https://www.wattpad.com/423014239-v%C6%B0%C6%A1ng-qu%E1%BB%91c-m%C3%A0u-x%C3%A1m-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%99-qu%C3%A2n-hoa-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u chương 49-62: https://www.wattpad.com/435941350-edit-v%C6%B0%C6%A1ng-qu%E1%BB%91c-m%C3%A0u-x%C3%A1m-nh%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%99-qu%C3%A2n-hoa-ch%C6%B0%C6%A1ng

Danh sách chương Vương Quốc Màu Xám_ Nhất Độ Quân Hoa_ từ chương 63 trở đi