TruyenHHH.com

[ViewJune] Là Thanh Mai Trúc Mã Sao?

Fanfiction

12565

Đang cập nhật

15-06-2024

[ViewJune] Là Thanh Mai Trúc Mã Sao?

1595 lượt thích / 12565 lượt đọc
Ai cũng nói chúng ta là một cặp nhưng sao nhiều năm rồi tôi và cậu vẫn chỉ là bạn thân từ nhỏ vậy? Hai chúng ta đều có tình cảm với đối phương nhưng sao chẳng ai chịu nói? Cover có chỉnh sửa từ Shadow6437, cảm ưn đả bê nguyên bộ cho lị 🥹.