TruyenHHH.com

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)

Huyền ảo

11225

Hoàn thành

21-02-2024

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)

1079 lượt thích / 11225 lượt đọc
Một năm mà mọi người đều sẽ ghi khắc, một năm mà tất cả những đấu đá, bè cánh của gian thần, quyền thần Lý Liên Hoa đều tan rã, năm Thừa Hóa thứ 15. Đó là lúc gã bị bắn chết ngay Kim Loan Điện, một Tả Tướng vô cùng trẻ tuổi, tay nắm quyền to kia, vốn có thể dốc sức tận trung với triều đình, thế mà lại là kẻ mưu mô thâm độc, một kẻ ác độc vô cùng, hại chết bao trung lương. Khi gã gục xuống, đế vương Tăng Thuấn Hy lúc bấy giờ đang đứng trước đại điện và nhìn Lý Liên Hoa như thể đang nhìn một loài sâu bọ. Buổi tối sau khi Lý Liên Hoa chết, Tăng Thuấn Hy trùng sinh trở về ngày đầu lên ngôi. Đời trước hắn tin lầm gian thần nên đã gây họa cho cả triều đình; lần này, hắn quyết tâm phải nhanh tay diệt trừ tất cả những mối tai họa ngầm từ khi còn trong trứng nước.

Danh sách chương Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)