TruyenHHH.com

Trò chơi ma sói(the werewolf game)

Người sói

1169

Đang cập nhật

23-10-2021

Trò chơi ma sói(the werewolf game)

17 lượt thích / 1169 lượt đọc
Kể về 1 nhóm học sinh trung học tham gia một trò chơi qua mạng và bị đứa vào 1 hệ thống máy chủ để chơi một trò chơi mang tên Ma Sói ,họ phải chiến thắng để được sống sót và mang tiền thưởng về .