TruyenHHH.com

Tinh hoa Lục thao

Tâm linh

917

Đang cập nhật

06-09-2015

Tinh hoa Lục thao

3 lượt thích / 917 lượt đọc
Khương Thái Công là nhà mưu lược quân sự thời Thương Chu. Do hậu duệ của bộ tộc họ Khương lập quốc ở đất Lữ (Lã) nên Khương Thái Công lấy họ Lữ (Lã), tên Vọng, tự Tử Nha. Đầu đời Chu ông nhậm chức Thái sư, được tôn là “Sư Thượng phụ”, nên còn có tên là Lữ Thượng. Lữ Vọng học thức uyên bác, giỏi về đạo trị quốc, giỏi việc quân. Ông phò tá Chu Văn Vương trị vì đất nước, trong nước thái bình, an định, lòng dân quy thuận. Sau khi Chu Văn Vương qua đời, con trai là Chu Vũ Vương nối ngôi, Lữ Vọng trở thành quốc sư của Chu Vũ Vương, phò tá Chu Vũ Vương diệt vua Trụ nhà Thương lập nên triều Chu. Do công lớn nên Lữ Vọng được phong ở đất Tề (Tề Thái Công) Lục Thao hay Lược Thao (六韬) hay Thái công lục thao (太公六韬) là bộ binh thư gồm 6 quyển: Văn thao, Võ Thao, Long thao, Hổ thao, Báo thao, Khuyển thao, cả thảy gồm 60 thiên, tương truyền do Khương Tử Nha đầu đời nhà Chu sáng tác. Trích sách “Trí tuệ thu phục nhân tài” – Thành Thông Biên dịch

Danh sách chương Tinh hoa Lục thao