TruyenHHH.com

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1

Cổ đại

8479

Hoàn thành

11-08-2023

Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1

167 lượt thích / 8479 lượt đọc
Tiểu Thuyết - Truyện Chữ: Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1 Tiết tử: Tiền thế kim sinh ( Hành trình tìm kiếm kiếp trước ) Editor: Tường Nhi Beta: Lạc Ảnh Nguyệt Convert: TruyenV1 Picture: a3manga, P Giới Thiệu: Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử. 06/2017

Danh sách chương Tiểu Thuyết - Truyện Chữ : Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ 1