TruyenHHH.com

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cảm hứng Lịch sử | Xuyên không (Hồn xuyên)]

Cổ đại

2116

Đang cập nhật

16-07-2024

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cảm hứng Lịch sử | Xuyên không (Hồn xuyên)]

191 lượt thích / 2116 lượt đọc
Tác giả: Thẩm Chiêu Bối cảnh: bắt đầu từ Diên Ninh năm thứ hai. Giới thiệu: Cố ấy không may mắn, rơi vào bug vũ trụ và xuyên qua thời không rồi. Cô ấy trở về hơn 500 năm trước, một thời đại thịnh trị của đất nước. Cô ấy may mắn, gặp được người ấy từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành. "Ta không tin thần linh, không tin phép màu, duy chỉ có chàng là tín ngưỡng." Tình trạng: Đang sáng tác. Vài lời: - Chiêu - chỉ muốn viết một quyển truyện về tình yêu; Viết không dễ, hố đã đào, nhất định cố gắng lấp. - Chiêu - không phải là người nghiên cứu lịch sử nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót. - Bối cảnh thời kỳ này rất rộng, quan hệ của các nhân vật rất chồng chéo, phần lớn tình tiết đều đã được hư cấu dựa trên suy luận và giả thuyết của Chiêu nên toàn bộ truyện không có giá trị nghiên cứu/tham khảo lịch sử. Nên vui lòng không đánh đồng Thiên Tế Vô Hà với chính sử. - Tất cả nội dung trong Thiên Tế Vô Hà là hư cấu!

5 chương mới nhất truyện THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cảm hứng Lịch sử | Xuyên không (Hồn xuyên)]