TruyenHHH.com

[Thanh xuyên ] Cuộc sống này vô pháp qua!

Cổ đại

3917

Hoàn thành

21-07-2023

[Thanh xuyên ] Cuộc sống này vô pháp qua!

131 lượt thích / 3917 lượt đọc
Tác giả: Linh Mặc Sanh Nữ chủ tay cầm địa ngục cấp khó khăn kịch bản khai cục, dựa vào chính mình mưu tính đến đến vinh hoa phú quý chuyện xưa. Nữ chủ không phải chân thiện mỹ, vì có thể sống hảo sẽ có một ít tính kế. Sinh hoạt sở cần, cùng nhân phẩm không quan hệ.

5 chương mới nhất truyện [Thanh xuyên ] Cuộc sống này vô pháp qua!