TruyenHHH.com

Thằng Huyện, Con Hầu

Cổ đại

129160

Hoàn thành

11-06-2022

Thằng Huyện, Con Hầu

4901 lượt thích / 129160 lượt đọc
"Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi! Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi. Xênh xang áo mũ cho là quý Đào điếm trong phường, cũng thế thôi." Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ." Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái... Lần đầu tiên truyện sẽ chú trọng đến nhân vật nam nhiều hơn nhen. :P Cover and art by Niayu