TruyenHHH.com

Tần Thiên Chi Luyến[Truyện dã sử Việt]

Cổ đại

1738

Đang cập nhật

11-04-2024

Tần Thiên Chi Luyến[Truyện dã sử Việt]

58 lượt thích / 1738 lượt đọc
"Hóa ra, nàng cũng đã từng thích ta...đúng không?" - Câu hỏi của chàng mãi mãi...nàng chẳng thể trả lời... ----------- Lưu Ý : Đây chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả , hầu hết tình tiết là hư cấu, nên chỉ đọc cho vui, không dùng để tham khảo lịch sử. Kết truyện cũng là hư cấu, do để phù hợp với mạch truyện, sẽ thay đổi một số thông tin.