TruyenHHH.com

|TAEKOOK| BẪY

Fanfiction

41346

Đang cập nhật

13-07-2024

|TAEKOOK| BẪY

1276 lượt thích / 41346 lượt đọc
Sinh tử văn ĐÃ HOÀN Kim Taehyung x Jeon Jungkook "Nếu không phải người mình muốn thì cả đời yêu ai cũng không thấy vui vẻ" "Cuộc đời tôi vướn vào vũng lầy này sang vũng lầy khác điều do anh ban cho" "Jeon Jungkook em có biết hơn 30 năm nay vì nuôi nấu ý định trả thù tôi đã phải khổ sở ra sao không?" "Kim Taehyung cuộc đời tôi điều bị anh hủy hoại rồi" "Jungkook hãy cùng anh làm lại từ đầu có được không?"
Tags: taekook

5 chương mới nhất truyện |TAEKOOK| BẪY