TruyenHHH.com

[Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc.

Fanfiction

1706476

Hoàn thành

19-03-2023

[Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc.

92534 lượt thích / 1706476 lượt đọc
[alpha tin tức tố mùi chanh × omega tin tức tố mùi sữa bột] Bỗng dưng tối hôm ấy sau khi ngủ cùng giám đốc thì bụng Jeon Jungkook ngày một to ra. Cậu mang thai. bắt đầu: 4/8/2022. kết thúc: 24/9/2022. không đồng ý chuyển ver.

5 chương mới nhất truyện [Taekook/ABO] Tổng giám đốc khiến tôi phải nghỉ việc.