TruyenHHH.com

Sống Lại Những Ký Ức Hào Hùng

Cổ đại

111

Đang cập nhật

17-02-2024

Sống Lại Những Ký Ức Hào Hùng

39 lượt thích / 111 lượt đọc
Năm 1858 [ Liên quân Pháp - Tây Ban Nha đổ bộ tấn công vào cảng Đà Nẵng ( Thuộc Đại Nam ) Bắt đầu cuộc chiến tranh chinh phục Đông Dương...] Năm 1863 Pháp giành quyền cai trị Cao Miên [... Trong gần 30 Năm từ năm 1858 đến năm 1886 Pháp lần lược tấn công đánh chiếm được toàn cõi Việt Nam.. Hoàn thành công việc chia Việt Nam ra làm 3 khu vực để cai trị ■ Bắc Kỳ ■ Trung Kỳ ■ Nam Kỳ Năm 1893 Pháp giành quyền kiểm soát Ai Lao thành lập và Hoàn toàn kiểm soát Liên bang Đông Dương Phong trào cần vương từ 1885 đến 1895: Nguyễn Duy Hiệu Phan Đình Phùng Cao Thắng Đinh Công Tráng Mai Xuân Thưởng Tống Duy Tân Nguyễn Thiện Thuật Từ năm 1858 đến năm 1930 các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp: Trương Định Nguyễn Trung Trực Hoàng Hoa Thám Nguyễn Thái Học Toàn Cảnh Thế Giới
Tags: lichsu