TruyenHHH.com

Social Media | Friend Ship

Fanfiction

10401

Đang cập nhật

15-06-2024

Social Media | Friend Ship

1990 lượt thích / 10401 lượt đọc
Từ kẻ thù, trở thành bạn xã giao. Duy nhất, chỉ một từ: BẠN. Nhưng thay thế tình bạn thành tình yêu thì sao? Có thể không? ◠◌◠ ◌ JimmySea, PondPhuwin, JoongDunk, MarkOhm. ◌ Phi thực tế. Hình tượng nhân vật trong fic không giống với đời thật. ◌ KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP.

5 chương mới nhất truyện Social Media | Friend Ship