TruyenHHH.com

[Review] Ở đây có giam cầm, chiến hữu, BDSM, Yandere, CaoH,...

Ngẫu nhiên

14669

Đang cập nhật

17-06-2024

[Review] Ở đây có giam cầm, chiến hữu, BDSM, Yandere, CaoH,...

273 lượt thích / 14669 lượt đọc
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng đồng thời cũng thích romance. Kiểu như thích công Yandere nhưng vẫn theo Đảng sủng thụ ý.

5 chương mới nhất truyện [Review] Ở đây có giam cầm, chiến hữu, BDSM, Yandere, CaoH,...