TruyenHHH.com

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

Khoa học - viễn tưởng

18304

Đang cập nhật

09-11-2023

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích

1386 lượt thích / 18304 lượt đọc
Tên: [Mau Xuyên] Cướp nam phụ liền chạy thật kích thích. Hán Việt: Thưởng liễu nam phối tựu bào chân thứ kích [khoái xuyên] Tác giả: Hồ Dương Edit: Tinh Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (275 chương) Tình trạng bản edit: Lăn lê bò lết. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE, tình cảm, ngọt sủng, xuyên nhanh, chủ công, kim bài đề cử, vả mặt. ... Bởi vì wattpat giới hạn số chương truyện nên mình chia thành hai quyển. Truyện cùng hệ liệt với hai bộ (tạm dịch): Xuyên nhanh chi thù sắc, chuyên nghiệp cắt tơ hồng.