TruyenHHH.com

PoohPavel | Notice me | EABO

Fanfiction

14426

Đang cập nhật

17-05-2024

PoohPavel | Notice me | EABO

1754 lượt thích / 14426 lượt đọc
Câu chuyện về đàn em enigma lớp dưới và đàn anh alpha trội lớp trên , một lần lỡ đánh dấu và 7749 vấn đề khác xảy ra Nếu muốn đùng phát yêu đương ngay thì bộ này không hợp , thiệt đấy !!! Mỗi ngày một chap / không cố định thời gian Fic sinh ra nhằm mục đích giải trí - không nghiêm túc hoá vấn đề