TruyenHHH.com

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATION

Huyền ảo

26286

Đang cập nhật

13-04-2024

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATION

3358 lượt thích / 26286 lượt đọc
Tận thế ập đến, trật tự thế giới sụp đổ. Loài người mất 6 triệu năm tiến hoá đến hình dáng hiện tại, chỉ trong một đêm chuỗi gen phản tổ thay hình đổi dạng. Các nhà khoa học sứt đầu mẻ trán nghiên cứu, cuối cùng đưa ra kết luận, họ gọi nó là hiện tượng tiến hoá ngược - Atavism.

5 chương mới nhất truyện [PONDPHUWIN - JOONGDUNK] HALLUCINATION