TruyenHHH.com

Những Mẩu Truyện Kinh Dị

Kinh dị

161511

Hoàn thành

29-09-2022

Những Mẩu Truyện Kinh Dị

11151 lượt thích / 161511 lượt đọc
Những truyện kinh dị ngắn. Tác giả : NTP.Phantom) =( chính tôi đây. *.*) Tiêu chí: kinh dị & không dài dòng văn tự. Hướng dẫn sd: -Cách dùng: Đọc và tưởng tượng?? -Chỉ định: Các trường hợp muốn đọc kinh dị nhưng ngại nội dung văn bản dài. *Ngoài lề cảnh báo. Bạn có thể góp ý tôi nhưng không có nghĩa tôi cho quyền bạn thể hiện tại truyện tôi viết. ( viết khi thừa thời gian ☘☘☘☘)

5 chương mới nhất truyện Những Mẩu Truyện Kinh Dị

Danh sách chương Những Mẩu Truyện Kinh Dị