TruyenHHH.com

Liễu phàm tứ huấn

Tâm linh

931

Đang cập nhật

29-01-2019

Liễu phàm tứ huấn

12 lượt thích / 931 lượt đọc
Là "Bốn bài dạy của Liễu Phàm" vốn là bốn chương đoản văn của cư sĩ Liễu Phàm đời Minh, có tên giới tử văn ( văn dạy con) sau được lưu truyền trong dân gian hơn năm thế kỷ qua với tựa đề Liễu Phàm tứ huấn. Ông đã lấy cuộc đời ông, một con người thông đạt đủ các môn khoa học đã học hành, làm quan và đặc biệt là một tấm gương đạo đức, trí tuệ và hiền thiện để khuyên dạy con nhưng chủ yếu là khuyên dạy người đời. Đây â. Một tác phẩm lấy giáo lý phật giáo làm căn bản để triển khai việc tu thân, sống đạo đức và hành thiện giúp đời.