TruyenHHH.com

Lịch sử Việt Nam (full)

Cổ đại

90104

Hoàn thành

14-09-2016

Lịch sử Việt Nam (full)

1196 lượt thích / 90104 lượt đọc
Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước công nguyên, còn tính từ khi cơ cấu nhà nước được hình thành thì mới khoảng từ hơn 700 năm trước CN.