TruyenHHH.com

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tâm linh

3009

Đang cập nhật

03-05-2016

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

24 lượt thích / 3009 lượt đọc
Tất-đạt-đa Cồ-đàm (phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama), cũng được gọi là Thích-ca Mâu-ni (Shakyamuni), là người sáng lập Phật giáo. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là "người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)". hoặc Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh. Thích ca dịch nghĩa là năng nhân, Mâu Ni dịch là tịch mặc, sự tĩnh lặng thấu suốt.