TruyenHHH.com

LCK | Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?

Fanfiction

30800

Đang cập nhật

25-05-2024

LCK | Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?

3078 lượt thích / 30800 lượt đọc
"Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?" "Bị đáng yêu đấy" Những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu, không áp đặt lên đời thực!

5 chương mới nhất truyện LCK | Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?