TruyenHHH.com

Hyde và nỗi đau

Người sói

176

Đang cập nhật

25-12-2022

Hyde và nỗi đau

19 lượt thích / 176 lượt đọc
Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì chọn Tyler làm Hyde của cô ấy, Marilyn Thornhill lại chọn Enid? Hoặc, Một câu chuyện đen tối trong đó Enid khao khát tình yêu và người trao nó cho cô không phải là một người tốt. Cp: Marilyn x Enid ? Wednesday x Enid ? Ai là người sẽ ở bên enid?

Danh sách chương Hyde và nỗi đau