TruyenHHH.com

[Edit- Hay - Đề cử] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam chủ

Siêu nhiên

9607

Đang cập nhật

22-06-2023

[Edit- Hay - Đề cử] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam chủ

727 lượt thích / 9607 lượt đọc
Truyện lạ lắm luôn. Rất ít gặp loại hiếm có khó tìm. trước khi đọc phải chấp nhận 2 vấn đề chính: 1- tâm trạng...phải làm chủ được tâm trạng tránh những hối tiếc do truyện tác động. 2- Chấp nhận kết cục dù thấy không thỏa mãn nhưng suy nghĩ kĩ lại thấy rất hợp lý. Đặt hố trước sẽ edit dần....

5 chương mới nhất truyện [Edit- Hay - Đề cử] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam chủ