TruyenHHH.com

[Edit/Cao H] Thế Thân Thượng Vị

Truyện ngắn

55735

Đang cập nhật

16-03-2024

[Edit/Cao H] Thế Thân Thượng Vị

2269 lượt thích / 55735 lượt đọc
🍂 Hán việt: Yểu điệu như nàng, tâm vô cấm kị 🍂 Tác giả: Chiếu Vô Miên 🍂 Editor: Heo Hư Hỏng 🍂 Bìa: Kengbe2004 🍂 Tình trạng: cv chưa hoàn, edit đang lết 🍂 Số chương: Updating 🍂 Nguồn convert: Trinhhshinn2703/ hdlinhhh 🍂 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Cao H, ngọt sủng, Ngược, Cổ xuyên kim, Cẩu huyết, NP, Cường thủ hào đoạt, Mary sue, Tra nam tiện nữ, Thế thân,... 🍂 Ngày mở hố: 30/4/2023 🍂 Ngày lấp hố: Updating