TruyenHHH.com

Dưỡng sinh theo quy luật vận hành 12 kinh lạc của cơ thể người

Tâm linh

13663

Hoàn thành

03-04-2016

Dưỡng sinh theo quy luật vận hành 12 kinh lạc của cơ thể người

116 lượt thích / 13663 lượt đọc
Các kinh lạc trong cơ thể chúng ta là cái gốc của sinh mệnh, chúng lại vận hành có quy luật rõ ràng. vì vậy, việc hiểu và thực hành lối sống thuận theo quy luật vận hành của các kinh lạc là mở cánh cửa cho sức khỏe chúng ta. nguồn: daikynguyen