TruyenHHH.com

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ

Phi tiểu thuyết

9464

Hoàn thành

27-11-2023

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ

925 lượt thích / 9464 lượt đọc
[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ Người viết: Vater01 Văn Án: Nếu như năm đó, Ngụy Vô Tiện vẫn còn có một tỷ tỷ thì sẽ như thế nào? Trưởng nữ của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, đệ tử thủ tịch của Vân Mộng Giang Thị, đại sư tỷ được kính ngưỡng trong mắt các đệ tử. Bội kiếm Tịnh Thủy, được xưng tụng có thể sánh vai với Sóc Nguyệt và Bá Hạ, trở thành một trong ba trụ cột của tiên môn trong tương lai. Ngụy Nghiêm mỗi ngày thức dậy đều tự nhắc bản thân ba điều. Thứ nhất, phải cố gắng bảo vệ Vân Mộng Giang Thị. Thứ hai, phải cố gắng rèn luyện y thuật hơn nữa. Thứ ba, luyện kiếm, luyện kiếm, tiếp tục luyện kiếm. ... "...Nữ tử, rụt rè chút." "Trong mắt tại hạ, già trẻ nam nữ đều chỉ là bệnh nhân." "Bổn tông chủ không phải bệnh nhân của ngươi." Ngụy Nghiêm dừng lại một chút, ngạc nhiên nhìn hắn. "Không phải tông chủ nói bản thân có thương tích nên mới đến tìm tại hạ sao?" Nhiếp Minh Quyết lườm nàng. "Ngươi thật sự chỉ coi ta là bệnh nhân?" ? Ngụy Nghiêm thật lòng nói. "Nếu không thì sao? Nghĩa huynh?" "Ai thèm làm nghĩa huynh của ngươi?!"

5 chương mới nhất truyện [ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư ] - Nếu Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ