TruyenHHH.com

(Đồng nhân Junji Itou- Edit) Sau Khi Được Tomie Ngỏ Lời

Kinh dị

1955

Đang cập nhật

19-05-2024

(Đồng nhân Junji Itou- Edit) Sau Khi Được Tomie Ngỏ Lời

228 lượt thích / 1955 lượt đọc
Cái hố duy nhất t đào mà không bị bệnh vô tri. Bản edit chỉ đúng 60-70%, và mình là dân gà mờ.

5 chương mới nhất truyện (Đồng nhân Junji Itou- Edit) Sau Khi Được Tomie Ngỏ Lời

Danh sách chương (Đồng nhân Junji Itou- Edit) Sau Khi Được Tomie Ngỏ Lời