TruyenHHH.com

[ ĐN Mashle ] Bảo Vệ Đến Giây phút Cuộc đời

Siêu nhiên

600

Đang cập nhật

09-02-2024

[ ĐN Mashle ] Bảo Vệ Đến Giây phút Cuộc đời

28 lượt thích / 600 lượt đọc
Không có trong mạch truyện gốc. Tập trung vào hai nhân vật chính, sẽ lệch khác với nguyên tắc rất nhiều. Nếu dị ứng thì xin lướt. Lưu ý : Buff bẩn, 2 main, OOC. Và tôi đếch phải chuyên văn hay gì nên sẽ làm theo sở thích ( chủ yếu là tự làm tự ăn ).

Danh sách chương [ ĐN Mashle ] Bảo Vệ Đến Giây phút Cuộc đời