TruyenHHH.com

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ

Kinh dị

6851

Đang cập nhật

07-02-2024

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ

768 lượt thích / 6851 lượt đọc
Mình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không đem đi nơi khác.

5 chương mới nhất truyện [ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ