TruyenHHH.com

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

Tiểu thuyết

5346113

Hoàn thành

22-09-2021

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

335549 lượt thích / 5346113 lượt đọc
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ người cậu vẫn luôn yêu thầm là Hàn Trọng Viễn lại bắt đầu quan tâm cậu, trân trọng cậu, còn nói muốn ở bên cậu trọn đời... Hàn Trọng Viễn - công, Mạnh Ân - thụ. Công là một tên "yandere". https://socconvera.wordpress.com/an-huu-trong-bao/ - Copyright © 2017 by 决绝 / Red de Ed All rights reserved

Danh sách chương [ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)