TruyenHHH.com

DAS |Zombie|

Kinh dị

2133

Hoàn thành

18-10-2023

DAS |Zombie|

131 lượt thích / 2133 lượt đọc
Lấy ý tưởng từ phim all of us are dead & duty after school Nhân vật chính : lớp 2-3 trường cấp 3 Sungjin Couple : Il Ha x Bora ; Wu Taek X Nira Thể loại : SE

5 chương mới nhất truyện DAS |Zombie|