TruyenHHH.com

Đan Tâm

Cổ đại

1356

Đang cập nhật

17-05-2016

Đan Tâm

63 lượt thích / 1356 lượt đọc
Thể loại: Đại Việt triều Trần, diễm tình trung đại, lịch sử quân sự Dự kiến: ~45 chương Tổng quan: Dựa trên bối cảnh, một số sự kiện và những nhân vật có thật trong triều đại nhà Trần (1226-1400). Mùa Đông năm 1279, một bé gái đã được mang theo trong đám tàn quân hơn ba trăm người Tống vượt ải Nam Quan, tiến sâu vào lãnh thổ Đại Việt. Đứa bé gái ấy - hay chính là Triệu Ngọc Hoa - em gái của Tống quốc tướng quân Triệu Trung; cũng có mối kỳ duyên đặc biệt với Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản và Hoài Nhân vương Trần Kiện - những nhân vật hoặc ít hoặc nhiều đều đã lưu danh quốc sử trong suốt hơn 700 năm qua. "Tư quân vị đắc kiến Trì thượng không bàn hoàn..." Và một thời kỳ văn minh vàng son nhưng cũng đầy bi hùng trong quá khứ sắp được hé lộ... Danh mục tài liệu tham khảo - Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT) - Ngô Sĩ Liên - An Nam chí lược (ANCL) - Lê Tắc - Trần Hưng Đạo - Hoàng Thúc Trâm - Lịch triều hiến chương loại chí (LTHCLC) - Phan Huy Chú - Thơ văn Lý Trần - Nhiều tác giả - Tư liệu cá nhân của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ - ..v.v Lưu ý: Đan Tâm vốn được định hướng là một tiểu thuyết thuộc thể loại dã sử (có những tình tiết hư cấu lịch sử); chính vì thế người viết không đồng tình với bất cứ hành vi so sánh, đánh đồng các chi tiết với chính sử và các cổ liệu khác.