TruyenHHH.com

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]

Hành động

464845

Hoàn thành

21-10-2022

[ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]

26469 lượt thích / 464845 lượt đọc
Đào hố: 11 - 4 - 2020 - Lần đầu tiên dịch - Không cam đoan sẽ đúng với nội dung 100%. - Có khá nhiều đoạn edit có thể bí từ. Sẽ cố gắng edit một cách đơn giản nhất để mọi người có thể hiểu. - Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, phiền đừng mang đi đâu. Đa tạ! Tên truyện: Xuyên vào sách làm tình địch với hot boy trường. [ Hán Việt: Xuyên thành giáo thảo đích pháo hôi tình địch - Lâm Gia ] Mẹ đẻ: Lâm Gia Thể loại: Tình hữu độc chung, điềm văn, xuyên sách, vườn trường, hiện đại, xuyên sách học thần thụ × giáo bá công Bìa truyện: Tấn Giang Nguồn: Tấn Giang Chuyển ngữ: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Lũy Niên Số chương: 167 chương + 3 phiên ngoại Edit: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng! !

5 chương mới nhất truyện [ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]

Danh sách chương [ Đam Mỹ - Edit ] Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy Trường [ Chưa Beta ]