TruyenHHH.com

Đại Cường Hóa

Ngẫu nhiên

2

Đang cập nhật

07-06-2020

Đại Cường Hóa

0 lượt thích / 2 lượt đọc
Nơi này là 2047 năm, tai nạn qua đi, hết thảy đều nghênh đón thay đổi cùng tân sinh. Trật tự vi diệu lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo, tiến hóa giả trở thành đi lên đỉnh cao nhân sinh nhất định phải đi qua lộ. Xuyên qua mà đến vai chính không thể hiểu được có được cường hóa vạn vật năng lực. "Võ kỹ giống như yếu đi một chút, cường hóa một chút đi......" "Cây đao này có chút rỉ sắt, cường hóa một chút đi......" "Cái này bảo bối không tồi, cường hóa một cái phiên bản, kêu bảo bối 2.0 hảo......" Bắt đầu bệnh tim, sau này thành thần làm tổ, hảo hảo ăn thịt......

Danh sách chương Đại Cường Hóa