TruyenHHH.com

Đà Điểu Phiêu Lưu Ký

Fanfiction

860

Đang cập nhật

02-05-2020

Đà Điểu Phiêu Lưu Ký

98 lượt thích / 860 lượt đọc
Chuyện kể về một sát thủ Yoo Kyung-Wan của đội đặc nhiệm BTRG ở Hàn Quốc xuyên không tơr thành con người mới đi cái chết mà đồng đội gây ra nhậm vào một con người đang là sv năm 2 Yoo Jeongyeon tại ngôi quốc tế TW

5 chương mới nhất truyện Đà Điểu Phiêu Lưu Ký