TruyenHHH.com

Chú sói và cậu bé chăn cừu

Người sói

200

Đang cập nhật

22-11-2023

Chú sói và cậu bé chăn cừu

17 lượt thích / 200 lượt đọc
Chuyện được lấy ý tưởng nhân vật của Sói và cậu bé chăn cừu chuyện occ không giống như nguyên tác có chứa yếu tố reap R18 cân nhắc! Ngọt trước ngược sau rất occ!! Không phải nguyên tác!! - Yếu tố Bl không thích có thể out XIN CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC người viết: @Heri🐣🌷

Danh sách chương Chú sói và cậu bé chăn cừu