TruyenHHH.com

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6

Phiêu lưu

32487

Đang cập nhật

22-02-2024

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6

3600 lượt thích / 32487 lượt đọc
Ngân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi. Ngân Tô, người cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với một đám quái vật hạnh phúc đến rớt nước mắt. Từ đây cô quyết định kết giao bạn tốt với đám quái vật, không bao giờ đánh bọn chúng nữa. Mọi người nhìn Ngân Tô tiện tay bóp nát quái vật đến mức không còn nổi một mảnh vụn: Đến tro cốt cũng không còn! Sau này trong trò chơi có thêm một điều cấm kỵ: Tránh xa Ngân Tô ra, cô ta có bệnh! Ad sẽ chỉ cập nhật ở đây từ phó bản 4 nhé mọi người

Danh sách chương CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6