TruyenHHH.com

[cedric diggory x reader] 129 600 - đợi

Truyện ngắn

1502

Đang cập nhật

08-04-2024

[cedric diggory x reader] 129 600 - đợi

107 lượt thích / 1502 lượt đọc
warning: lowercase ... "theo tính toán của nhà tiết học thời bác tống, toàn bộ sự vật trên thế giới sẽ lại xuất hiện vào 129 600 năm sau.." "nếu như đã không trọn vẹn với nhau được ở lần gặp này, xin hãy để anh chờ em ở lần gặp khác." ... "vì em, cedric diggory sẽ chờ 12 vạn năm" "vì chúng ta, yvaine avery sẽ không đánh mất anh một lần nữa." ; 24/2/2024 vktx.