TruyenHHH.com

Bình Thao Võ Lược (LawHana)

Cổ đại

2

Đang cập nhật

15-05-2024

Bình Thao Võ Lược (LawHana)

0 lượt thích / 2 lượt đọc
Mỗi trận chiến điều có một vị tướng một huy chương, có người ngã xuống , nhưng đánh trận nên là vì cái đúng ,nhờ đúng mà binh lính chọn ra đầu quân, mà tướng thì không ấy nấy , Trong đây là ghi chú lại của trận chiến giai đoạn từ năm 15 - năm 19 của một đất nước đi từ yên bình thành nội chiến đến bị đảo chánh ,trong đây có một vài yếu tố cơ bản về chiến tranh lẫn cơ bản chiến tranh thời cũ. "Đại tá Nguyễn Minh Luận"

Danh sách chương Bình Thao Võ Lược (LawHana)