TruyenHHH.com

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA

Lãng mạn

244537

Hoàn thành

19-12-2023

BHTT | DỊCH | TRÂM CÀI TÓC HOÀNG GIA

8629 lượt thích / 244537 lượt đọc
Truyện được dịch vì người dịch muốn lưu trữ để đọc. Số chương: 26 + 5 chương đặc biệt Link gốc (tiếng Anh): https://www.readawrite.com/a/0ae3ac6b929e9fefc2fece088071be26?fbclid=IwAR08FMgPmkDdX7HreGCmrmmZgTAMhVHj_-29ftV_WKeWQf-d5lcZSmxjD74 Mại dô mại dô, ai biết tiếng Anh thì vào đọc, ai không biết tiếng Anh thì vô tham quan 1 vòng rồi đi ra cũng được. Chủ yếu tăng lượt views cho tác giả nhé tại cái này cũng do tác giả dịch ra tiếng Anh.