TruyenHHH.com

Cổ đại

20

Đang cập nhật

17-01-2024

"Anh đi đây"-SatangWinny

4 lượt thích / 20 lượt đọc
đầu thế kỉ 20, thực dân Pháp ngày ngày xâm lược nước Nam chúng ta. Già trẻ lớn bé đều bị chúng giết sạch, từ đó không phải chỉ có mỗi những người trên 18t mới được nhập ngũ, mà còn cả có nhiêu chàng trai chỉ mới chừng 15 cũng phải đi. Vì đất nước có thể độc lập mà ta phải hiến mình cho đất nước, nhất quyết không để bọn Pháp xâm lược, nhất quyết giữ đất giữ nhà!!

Danh sách chương "Anh đi đây"-SatangWinny